Remzen.

Remzen spelregels

8 januari 2015

CLUBLIED SOCIETEIT DE CLUB’
Melodie: The Wild Rover

“Ik woon in een dorpje, het leven is goed
Waar ik week’lijks op woensdag veel vrienden ontmoet,
We praten en lachen tot diep in de nacht
En je kan er nog remzen wie had dat gedacht “.

Refrein: Want je bent er welkom op de sociëteit
Waar de uren vervliegen, je let niet op tijd.

 

In de letterlijke tekst van ons clublied wordt gesproken over remzen. Op slechts een paar leden na weet niemand meer wat remzen is.

En om nu te voorkomen dat later niemand dit spel meer kent, en daardoor ons clublied dus zou moeten worden aangepast, is het plan ontstaan om dit kaartspel weer onder de aandacht te brengen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Remzen is een kaartspel met 5 of 6 personen. De bedoeling van dit spel is om als je meegaat minimaal 1 slag te halen. Daarbij moet je zorgen dat een ander zo mogelijk geen slag haalt, dus nat gaat.

Iedereen krijgt 5 kaarten. De volgorde van kaarten is: aas –heer –vrouw –boer – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

Afhankelijk van het aantal spelers bestaat de stok uit 32 kaarten eventueel aangevuld met zessen en vijven. In de stok wordt 1 joker meegenomen. De joker overtroeft alle andere kaarten.
De bezitter van de joker bepaalt zelf wanneer hij de joker gebruikt.

Als met de joker wordt uitgekomen, geldt deze als hoogste troefkaart en moet dus door anderen troef worden bijgelopen.
De gever maakt 5 of 6 stapeltjes van 5 kaarten, afhankelijk van het aantaal spelers wat meedoet. Er wordt 1 stapeltje extra gemaakt, de meid.
Van de overgebleven kaarten draait hij de bovenste kaart als troef.

Als de gever meespeelt mag hij deze troefkaart opnemen ter vervanging van een slechte kaart in zijn hand. Als de joker als troefkaart open is gedraaid, dan mag de gever de joker wisselen en zelf de troef bepalen. De speler links van de gever begint met te zeggen of hij meegaat of niet. Hiermee bedoelt hij dat hij denkt minimaal 1 slag te halen. Daarna zeggen de andere spelers of zij meegaan of niet.

Bij een spel met 5 spelers mag 1 speler passen zonder gevolgen (kosten). Bij een spel met 6 spelers mogen 2 spelers passen zonder gevolgen (kosten). Alle overige spelers zijn verplicht mee te spelen inclusief de gever. Er spelen dus altijd minimaal 4 spelers.

Als een speler een slechte hand heeft gekregen mag hij deze wisselen met de meid. Andere spelers mogen dan de nieuwe meid opnemen ter vervanging van hun kaarten. De speler die de eerste meid heeft genomen is verplicht uit te komen.

Met een uitzonderlijke kaart in de hand bestaat nog de mogelijkheid om rems generaal te spelen. Daarbij geeft de speler aan alle 5 de slagen te halen met de gegeven kaarten. Rems generaal moet onmiddellijk worden geroepen voordat andere spelers hebben kunnen aangeven of zij wel of niet meegaan.

Iedere deelnemer aan het spel is verplicht om mee te gaan. De troefkaart mag in een rems generaal spel niet gewisseld worden. Haalt hij alle slagen, dan ontvangt hij van iedere speler € 2. Mist hij één of meerdere slagen dan betaalt hij voor iedere speler € 2 in de pot.

Verzaken is niet toegestaan. Aftroeven is verplicht.

Voor het eerste spel wordt door alle spelers € 3 in de pot gedaan. Per tafel wordt één persoon aangewezen om de pot te beheren. Bij 5 c.q. 6 spelers bedraagt de pot totaal dus € 15 of € 18. Per gewonnen slag wordt € 1 uitgekeerd, dus maximaal € 5. Een speler die nat gaat moet € 2 in de pot stoppen. Per ronde kan een speler dus maximaal € 5 winnen of € 2 verliezen.
Als de pot leeg raakt, wordt door de deelnemers opnieuw € 3 in de pot gedaan.

De ervaring heeft geleerd dat over een hele avond de winst of verlies meevalt. Het kan vergeleken kan worden met het verlies wat je hebt als je er in zit met kurken.

Voorgesteld wordt om na 1 uur spelen alleen nog maar uit de pot te betalen en niet meer te storten.
Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat het spel eindeloos doorgaat. Gehoopt wordt dat veel leden meedoen aan het leren kennen van dit kaartspel

Hiermee wordt bereikt dat ons clublied tot in lengte van dagen wat dit betreft niet hoeft worden aangepast.

Dus sluit je aan bij de remstafels en probeer het een keertje.

Allemaal veel plezier toegewenst.