HERENSOCIËTEIT DE CLUB HILLEGOM

logo

Welkom bij sociëteit ‘De Club’.

Inmiddels meer dan 90 jaar bestaat sociëteit de Club in Hillegom. Sinds mensenheugenis worden de clubavonden gehouden in de huidige Villa Flora.

De herensociëteit tracht tradities zo veel mogelijk in ere te houden. Maar dat neemt niet weg dat vernieuwingen waar nodig doorgevoerd worden, zoals deze website. Het is een moderne ontmoetingsplek  die past in het huidige tijdsbestek.

Het ledenaantal schommelt tussen de 45 en 55. De leden hebben allen een band met Hillegom. Zij vinden elkaar informeel aan de bar, biljarten met elkaar, bridgen of klaverjassen. Door het jaar heen worden tijdens de soosavonden verschillende competities in deze activiteiten georganiseerd.

Sociëteit de Club is een besloten club en lidmaatschap is alleen mogelijk op voordracht van bestaande leden en na een ballotageprocedure. Eenmaal opgenomen in de sociëteit ervaren leden echter de buitengewone vriendschap en innige contacten.

Het is niet verwonderlijk dat sociëteit de Club leden telt die al meer dan 50 jaar lid zijn van onze vereniging. Eigenlijk blijft men lid van onze vereniging tot de dood ons scheidt.

De sociëteit heeft ten doel de gezelligheid onder haar leden te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van wekelijkse sociëteitsavonden en wel op de woensdagavond.

Het is traditie dat een nieuw toegetreden lid de aanwezige soosleden trakteert. Hij wordt dan welkom geheten en toegezongen.

Iedere vijf jaar wordt een lustrum gevierd, waarbij ook de partners worden uitgenodigd.

IMG_2680