Kurken.

Kurken is een wekelijks bezigheid van een aantal leden van onze sociëteit.
In de maand maart is er altijd het clubkampioenschap, dan wordt gestreden om de Aad van Rooden bokaal. Tijdens het kampioenschap wordt er gespeeld in 3 poules, na 2 avonden met voorrondes blijven er uiteindelijk 6 finalisten over. Tijdens de competitie gelden iets andere spelregels.
Tijdens de finaleavond worden er 2 partijen van 10 beurten gespeeld. Wie dan de meeste punten heeft is uiteraard winnaar.

Kurkcompetitie.

Totaal weg kurken.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uiteg van het kurkspel.

Alleen diegene die begint start vanaf het onder acquit. Iedere speler speelt met dezelfde bal. Alleen tijdens de competitie dient iedere speler voor de 1e beurt te beginnen vanaf het onder acquit.

Op het midden acquit wordt de kurk geplaatst met drie dobbelstenen er bovenop. De rode bal moet altijd eerst worden geraakt. Indien rood wordt gemist dan gaan de eventueel behaalde punten naar alle andere spelers.

Nadat men de rode bal heeft geraakt heeft men de keuze om of de blauwe bal te raken of de kurk omver te spelen. Indien dit lukt mag men door blijven spelen.

Wordt echter de kurk om geworpen door een andere bal dan de speelbal, dan zijn de behaalde punten voor de andere spelers. Als de speler alleen de rode bal raakt en verder niets, dan is de beurt voorbij en worden de eventueel gescoorde punten bijgeschreven.
De omgevallen kurk wordt indien mogelijk weer recht op gezet op de plaats waar zij is omgevallen, lukt dit niet omdat bijvoorbeeld de kurk onder de band ligt of zelfs van het biljart af is, dan begint de kurk weer op het midden acquit.

De puntentelling: Als de rode en de blauwe bal zijn geraakt dan telt dit voor 2 punten. Wanneer de kurk wordt omgeworpen dan tellen de punten van de dobbelstenen. Waarbij geldt dat de 1 telt voor 100 punten, de 6 telt voor 60 punten en de rest telt als volgt: 2= 2 3= 3 4= 4 en 5= 5.
Aan het einde van de beurt telt u het totaal een deelt dat door 10, dat zijn de punten die u telt. Voorbeeld : er valt een 1, een 5 en 3. Dat is dan totaal 100 + 5 + 3 = 108. Delen door 10 = 10,8. Dat zijn dan 11 punten.

Handmatig telsysteem

Handmatig telsysteem

Degene die als eerst 150 punten heeft gehaald is winnaar.

 

Elektronisch tellen

Elektronisch tellen

De strafmaatregelen: Als een speler niets raakt, gaan 2 punten naar alle andere spelers. Wordt de kurk met de rode of de blauwe bal omver geworpen, dan gaan alle punten van die beurt (inclusief de eventueel reeds behaalde punten) naar de andere spelers. Wordt door de speler de kurk om ver geworpen voordat rood is geraakt, dan gaan weer de punten naar andere spelers. Raakt de speelbal eerst de blauwe bal voordat rood is geraakt dan gaan 2 punten naar de anderen. Worden de dobbelstenen of kurk van het speelvlak af gestoten, dan gaan de punten van de beurt naar de andere spelers.

Afhankelijk van het aantal spelers wat mee doet zijn er een aantal verliezers. De verliezers betalen het rondje wat tijdens het spel is gegeven. Dit is de ronde verdacht.
De verdeling is als volgt :
Tot 10 spelers             3 verliezers
11 tot 15 spelers          4 verliezers
16 tot 20 spelers          5 verliezers
21 of meer spelers       6 verliezers