Societeit “De Club”.

De sociëteit draagt de naam ‘De Club’ en is door Hillegomse ondernemers opgericht op 29 februari 1924 en nog altijd springlevend.

 

De sociëteit is een vriendenclub van Heeren met verschillende achtergronden die elkaar iedere woensdagavond in een ongedwongen sfeer treffen in ons home “Villa Flora”.

De sociëteit heeft ten doel de gezelligheid onder haar leden te bevorderen. Op de woensdagavond wordt er gekaart, gebiljart of een goed gesprek gevoerd. Door het jaar heen organiseert de sociëteit ondermeer een klaverjas-, een bridge- en een biljartcompetitie als ook een golf- en een uitgaansdag. De soos is overigens geen spelletjesclub. Met een diversiteit aan bezigheden is er voor ieder wat wils op onze club. En daar zijn we als leden best trots op.

IMG_2679
Nieuwe leden kunnen worden aangenomen in een vergadering van het bestuur van de sociëteit, te houden op de eerste woensdag van een nieuw kwartaal. Het aankomend lid dient tenminste driemaal de sociëteitsavond te hebben bezocht, alvorens te kunnen worden toegelaten. Ballotage wordt wel toegepast maar er wordt soepel mee om gegaan.

Je krijgt op de soos het gevoel van het oude Tv-programma “Cheers” met de songtekst

Where everybody knows your name,
and everybody is glad you came

Als je binnenloopt dan zie je je vrienden. De een meer, de ander nog meer.

In ons clublied is het bovenstaande zeer treffend verwoord. Om hiervan een indruk te krijgen kijkt u even onder het hoofdstuk Clublied. Na al die jaren nog steeds een compliment voor de writer van de mooie tekst.

Kandidaat-leden moeten worden voorgedragen door twee leden van de sociëteit.
De contributie bedraagt € 225,- per jaar, bij tussentijdse toetreding een gedeelte. Bij toetreding is tevens een entreegeld verschuldigd van € 100.-

Het is traditie dat een nieuw toegetreden lid de aanwezige soosleden trakteert. Uiteraard is dit gebaar op vrijwillige basis.
Hij wordt in ieder geval welkom geheten en toegezongen.