Geacht Bestuur,

 

 

In de voorgeschiedenis van de Soos wordt in de gehouden vergadering van 1 oktober 1893 door de heer van der Jagt bekendgemaakt dat de sociëteit de naam “de Harmonie” zal krijgen.

Hij deed deze mededeling in zijn hoedanigheid als President.

En juist om deze benaming gaat dit schrijven met voorstel.

 

In de afgelopen decennia is er op allerlei gebieden vervlakking opgetreden. Eén daarvan was het afschaffen van titels of in ieder geval zo veel mogelijk minder de nadruk leggen op hiërarchie.

In dit kader is ook de benaming “voorzitter” boven komen drijven. Deze persoon zat inderdaad de vergadering voor en hiervan werd dus afgeleid de titel “voorzitter”.

Wat deze benaming minder dekt is bijvoorbeeld de taak om een bestuur aan te sturen, om de leden in het gareel te houden, om de stem van de minderheid ook te laten horen.

 

Onze sociëteit is toch een bijzondere organisatie.

Dit blijkt ook uit het aantal jaren van bestaan, het bijna eeuwigdurende lidmaatschap van de leden.

En zo een bijzondere organisatie verdient meer dan een “voorzitter”.

Het mag een President zijn.

 

Hoe mooi zou het niet zijn als onze huidige voorzitter de analen ingaat als laatste “voorzitter”.

Een gedenkwaardig moment.

En de nieuw aan te wijzen persoon in het bestuur de titel zou krijgen van “1e President van sociëteit de Club”.

Eveneens een gedenkwaardig moment.

 

En wat ook niet vergeten mag worden is natuurlijk het 100-jarig bestaan.

Oké, het is ogenschijnlijk nog ver weg maar een aanvraag voor de toevoeging “koninklijke” neemt toch een aantal jaren in beslag.

En laten wij eerlijk wezen: zo een aanvraag die is ondertekend door “President” staat toch een ietsje beter dan “voorzitter”

 

Al met al, genoeg redenen om deze aanpassing in de volgende statutenwijziging op te nemen.

 

Met vriendelijke groeten,

werkgroep i.o Veel Stijl